Mercat de Sant Antoni

Mercat de Sant Antoni

Agricultura, Pesca i Alimentació vigila els preus dels aliments, encara que no detecta pujades anòmales

29 d'abril de 2020

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació està realitzant un seguiment detallat de l'evolució dels preus al consum d'una àmplia gana d'aliments, tant en el mercat majorista com en els punts de venda al consumidor.

Així ho ha assenyalat el secretari general d'Agricultura i Alimentació, Fernando Miranda, ha presidit per videoconferència la X sessió extraordinària del Ple de l'Observatori de la Cadena Alimentària.

Segons les dades del Panell de consum alimentari del Ministeri, des de la setmana 11, prèvia a la declaració de l'estat d'alarma, fins a l'última setmana de la qual es disposa de dades, la setmana 16, no s'han observat moviments que puguin indicar l'existència d'operacions especulatives que provoquin increments de preus anòmals, enfront del que el Ministeri roman vigilant.

A més de les dades del Panell de consum, el secretari general ha fet referència a l'Índex de Preus al Consum de l'alimentació de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) del mes de març, que a penes va variar el 0,1% enfront de febrer, així com a la informació facilitada per la distribució alimentària.

El secretari general ha assenyalat que tots els agents de la cadena alimentària han hagut de suportar majors costos a causa de la crisi sanitària de la COVID-19, com l'adquisició d'equips de protecció individual, adaptació de nous requisits higienicosanitaris en els centres de condicionament i manipulació dels producció, així com en els punts de venda, sense que aquests costos s'hagin traslladat de manera significativa als preus finals al consum.

La cadena alimentària, ha assenyalat el secretari general, ha funcionat en el seu conjunt en el curs d'una de les majors crisis a les quals s'ha enfrontat la nostra societat i el món en el seu conjunt, garantint el subministrament d'aliments en tot moment en qualitat, quantitat i sense que es produeixin pertorbacions en els preus.

Estudis sobre la cadena de valor

D'altra banda, Miranda ha detallat que el Ministeri realitzarà al llarg de 2020 l'actualització d'un primer grup d'estudis sobre la cadena de valor i la formació de preus, que inclouen l'oli d'oliva verge extra, llet líquida, préssec i nectarina, seleccionats prèvia consulta amb els diferents sectors i les comunitats autònomes.

El Ministeri atén d'aquesta manera la decisió presa per l'Observatori en la seva anterior reunió de reprendre la realització d'aquests estudis, que es van dur a terme entre 2007 i 2014, ja que són una eina molt útil per a obtenir informació fiable sobre la formació de preus en la cadena alimentària i poder avaluar possibles distorsions.

Durant la reunió, el secretari general ha informat sobre les actuacions que ha realitzat el Ministeri per a aconseguir un repartiment més just del valor al llarg de la cadena alimentària. Per a això, el Govern ha promogut la modificació de la llei de la cadena alimentària, en dues fases: mitjançant el Reial decret llei de mesures urgents en matèria d'agricultura i alimentació, convalidat pel Congrés el passat 25 de març, i a través d'un avantprojecte de llei que incorporarà la Directiva comunitària sobre pràctiques comercials deslleials, i que actualment es troba en fase de consulta pública, previ a l'enviament del text de l'avantprojecte de llei al Consell de Ministres i posterior remissió a les Corts.

Miranda ha apuntat que en aquest avantprojecte s'incorporaran mesures de gran importància, com la prohibició de noves pràctiques comercials abusives, que suposarà un important avanç en la lluita contra els elements distorsionadors de la cadena agroalimentària.

La Moncloa

Carregant...
x
X