Mercat de Sant Antoni

Mercat de Sant Antoni

Barcelona prepara l’espai públic per a la nova mobilitat

27 d'abril de 2020

L’Ajuntament adapta la ciutat a l’inici de la recuperació de la mobilitat, amb previsió de la futura sortida progressiva del confinament de la ciutadania.

El Govern municipal ha elaborat un pla d’acció amb mesures urgents i immediates per garantir que la ciutadania pugui moure’s amb les millors condicions de seguretat possibles, impulsant alhora els modes col·lectius, sostenibles i no contaminants.

En els propers dies es començaran a implementar actuacions a l’espai públic amb una inversió de 4,4M€ amb l’objectiu que estiguin a punt de manera immediata.

Per garantir la seguretat en els desplaçaments a peu, es guanyaran 12 quilòmetres de carrer, 30.000 m2, per a ús dels vianants a l’avinguda Diagonal, la Gran Via, la Via Laietana i els carrers de Consell de Cent, Rocafort i Girona.

S’implantaran mesures per fer del transport públic un lloc segur, amb 17 intervencions de millora en carrils bus, el desenvolupament i impuls d’un protocol de desinfecció i higiene i el foment del teletreball i la flexibilitat horària per no congestionar el servei.

Es posaran en servei 21 quilòmetres de corredors bici en 10 vies de la ciutat per fomentar els desplaçaments en bicicleta. En aquests espais se substituirà un carril de vehicles per un de bicicletes o un de bicicletes i transport públic.

Barcelona s’adapta a la recuperació de la mobilitat

L’Ajuntament de Barcelona es prepara per adaptar l’espai públic i la mobilitat de la ciutat a la futura sortida progressiva del confinament de la ciutadania. El Govern municipal ha estat treballant amb les diferents àrees implicades, conjuntament amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), per garantir que els barcelonins i les barcelonines puguin retornar progressivament a les seves activitats habituals, realitzant els desplaçaments amb les millors condicions de seguretat possibles i, alhora, amb modes sostenibles i no contaminants.

Durant l’aplicació del Reial Decret d’Estat d’Alarma per fer front a la crisi sanitària de la COVID-19, la mobilitat de la ciutat s’ha vist reduïda de manera extraordinària i anòmala, arribant a disminucions d’entre el -70% i el -80% en el volum de trànsit privat i del -90 i el -95% en els desplaçaments en transport públic.

Durant aquest període s’ha produït un canvi en el repartiment modal habitual de Barcelona, que ha invertit la proporció de desplaçaments que es realitzen en transport públic i els que es realitzen en vehicle privat. Si abans de la crisi es realitzaven el 26% dels desplaçaments en vehicle privat i el 37,3% en transport públic, actualment s’estan realitzant el 34,4% dels desplaçaments en vehicle privat i el 19,5% dels desplaçaments en transport públic.

Atès l’escenari actual i davant l’imminent inici de la recuperació de l’activitat ciutadana, l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat un pla d’acció per adaptar la ciutat a l’increment de la mobilitat, en un context on es preveu un previsible augment de la mobilitat individual. L’objectiu del pla, que es presentarà al proper plenari en forma de mesura de govern, és aplicar fórmules perquè la ciutat reactivi el seu dia a dia d‘una manera segura per impedir nous contagis; i alhora, evitar que, per motius de seguretat sanitària, es consolidi aquest traspàs de desplaçaments que es feien amb transport públic cap al vehicle privat.

Amb aquest objectiu, durant els propers dies el Govern municipal executarà mesures urgents i immediates per garantir la seguretat i la salut pública de la ciutadania en els seus desplaçaments a l’espai públic i tornar a encaminar la mobilitat de la ciutat cap als objectius del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), que passen per fomentar els desplaçaments a peu, en transport públic i en bicicleta.

En aquest marc, el transport públic ha de continuar sent un dels actors principals de la mobilitat a Barcelona, oferint garanties sanitàries i rebaixant la demanda, especialment en hores punta, per fer-lo més eficient i segur. La mobilitat a peu i els mitjans de mobilitat individual sostenibles també han de ser els modes fonamentals de desplaçament urbà a potenciar perquè, conjuntament amb el transport públic, puguin conformar l’alternativa al vehicle privat.

El pla d’acció es basa en els eixos següents:

  • Foment dels desplaçaments a peu.
  • Accions vinculades al transport públic.
  • Foment dels desplaçaments en bici.
  • Accions vinculades al vehicle privat.

El llistat d’actuacions inclou mesures prèvies al desconfinament, i mesures a curt termini (abans de l’estiu del 2020).

Actuacions prèvies al desconfinament

S’han dissenyat un seguit d’actuacions urgents que es començaran a implementar en els propers dies per tal que estiguin a punt i entrin en marxa quan s’iniciï el desconfinament.

Mesures a l’espai públic

Les mesures que tenen a veure amb canvis a l’espai públic per facilitar els moviments a peu, amb bici i transport públic comptaran amb un pressupost total de 4,4 milions d’euros.

Generació de més espai per als vianants, amb 12 nous quilòmetres, 30.000 m2, que es guanyaran amb pacificacions de carrers, tancament al trànsit de laterals i ampliacions tàctiques de voreres. Concretament:

– Pacificacions dels carrers de Consell de Cent, Rocafort i Girona. Els criteris que s’aplicaran seran:
• Reduir l’espai del cotxe a un sol carril delimitat a 30 km/h.
• Ampliació de la vorera amb 4 metres més, a partir d’actuacions tàctiques (pintura).
• Col·locació d’elements de reducció de la velocitat a l’entrada del carrer.

– Tancament al trànsit de laterals de la Gran Via i l’avinguda Diagonal, que seran d’ús per al vianant. En concret:
• Avinguda Diagonal: Es tancaran al trànsit el lateral sud -banda mar- entre la plaça de Francesc Macià i el passeig de Gràcia, i el lateral nord -banda muntanya- entre el passeig de Gràcia i el carrer de la Marina. La resta de trams dels laterals quedaran oberts al trànsit per facilitar la circulació dels busos.
• Gran Via: Es tancarà al trànsit el lateral sud –banda mar– entre les places d’Espanya i de Tetuán. El lateral nord quedarà obert per facilitar la circulació dels busos.

– Via Laietana: Es farà una ampliació de voreres a ambdues bandes amb actuacions tàctiques –pintura– per tal que siguin de 4,15 metres.

Execució de 17 actuacions de millora a la xarxa de carril bus de la ciutat. Concretament:

– Segregació de carrils bus a av. Sarrià / Prat de la Riba; Pla de Palau/ Marquès de l’Argentera; pg. Joan de Borbó / Dr. Aiguader; pg. de Gràcia, entre Rosselló i av. Diagonal; Balmes, entre La Granada del Penedès i av. Diagonal; Balmes, entre València i Aragó; Vall d’Hebrón, entre Jericó i Comín; Via Favència, entre Carles Soldevila i pl. Karl Marx; Roger de Llúria, entre Consell de Cent i Aragó; Cartagena, entre Llorens i Barba i Mas Casanovas i València, entre Roger de Llúria i Bruc.

Es col·loquen elements físics per protegir el carril bus de la invasió d’altres vehicles en els àmbits de més congestió.

– Nous trams de carrils bus a Via Laietana; Creu Coberta-Ctra. de sants; Via Augusta, sentit ascendent, entre Hort de la Vila i pg. Bonanova; Espronceda, sentit mar, entre pg. Taulat i pg. García Fària; pg. Garcia Fària, sentit Llobregat, entre Espronceda i Jonquera.

– Modificacions/ajustos a Via Favència, entre Artesania i pl. Karl Marx.

Creació de 21 quilòmetres de corredors bici. Concretament:

– A Gran Via (Aribau-pg. Gràcia); València; Roger de Llúria; Pau Claris; pg. Santa Coloma; Castillejos (Travessera fins a Consell de Cent); Indústria (pg. Sant Joan fins av. Gaudí); Creu Coberta-Ctra. Sants; Av. Meridiana (per can Dragó) i Via Augusta. Els criteris que s’aplicaran seran:

  • Substituir un carril de vehicles per un de bicicletes o per carril bus i bici.
  • Pintar els nous corredors d’un color identificatiu.
  • Incorporar elements de protecció.
  • Introduir el logo bicicleta amb senyalització horitzontal a cada cruïlla.

Mesures de gestió

– Dissenyar i impulsar un protocol de seguretat obligatori, desinfecció i higiene al transport públic que permeti accedir-hi amb condicions de seguretat.

– Demanar al Govern de l’Estat i a la Generalitat que ajustin les restriccions de distància al transport públic al desconfinament.

– Generar una taula de treball per impulsar que el procés de desconfinament general inclogui potenciar el teletreball, la flexibilitat horària i altres mesures similars.

– Posar en marxa el Bicing ampliat. Activar-lo amb 57 estacions més ja operatives i amb mesures sanitàries. Amb l’ampliació s’arriba a barris que fins ara no disposaven del servei, com són la Marina del Prat Vermell, Trinitat Nova, Canyelles i la Vall d’Hebron.

– Finalització de la renovació de parquímetres. Millor tecnologia que permet el pagament sense contacte i aplicar tarifes ambientals.

Mesures de comunicació

– Campanya de comunicació per fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta.

Mesures a curt termini (abans estiu 2020)

Amb la mirada posada al curt termini, s’han dissenyat més actuacions vinculades als desplaçaments a peu i amb bicicleta, el transport públic i el vehicle privat.

Mesures de gestió

Acceleració de la campanya de disciplina de motos en vorera amb l’objectiu d’alliberar voreres i facilitar els desplaçaments a peu.

Impulsar la inclusió del transport públic en el fons de rescat COVID-19 per donar resposta al dèficit generat per l’excepcional situació actual.

Intensificació del control de la indisciplina en els carrils bus.

Intensificació del control de la indisciplina en els carrils bici.

– Finalització i repartiment de les llicències definitives per operadors de bicisharing i motosharing.

Aplicació de les tarifes d’estacionament en superfície del 2020, coincidint amb la finalització de l’Estat d’Alarma.

Extensió de zones d’aparcaments regulat en superfície.

Impuls als Plans de Desplaçaments d’Empresa per fomentar una mobilitat laboral més sostenible.

Mesures de comunicació

– Campanya de comunicació per fomentar el respecte al ciclista en els carrers 30.

– Campanya de comunicació per prestigiar el transport públic.

Ajuntament de Barcelona

Carregant...
x
X